Bagi yang berminat selain pelajar UniSZA untuk menyertai kursus Pengantar Ilmu Falak, anda perlu memasukan enrollment key "password". Kebiasaanya, ilmu Falak sinonim dengan kajian mengenai cerapan anak bulan (hilal) yang digunakkan dalam penentuan permulaan hari bagi umat islam. Tambahan pula, ilmu ini juga berkaitan dengan asas-asas pengenalan kepada ilmu astronomi, selain itu ia juga berkaitan penentuan arah kiblat bagi umat Islam dan petunjuk arah bagi pelayar-pelayar pada masa dahulu. Dengan ini, ramai cendekiawan Islam telah muncul dengan konsep dan idea dengan menggunakan ilmu Falak. Pada masa kini, ilmu Falak ini terus berkembang di dunia dengan pelbagai aplikasi seperti kejuruteraan angkasa, satelit dan ketenteraan. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam arus perkembangan tersebut dengan penubuhan balai cerap dan institut kajian astronomi seperti Agensi Angkasa Negara (ANGKASA).