Kursus ini mendedahkan kepada para pelajar tentang sejarah kelahiran falsafah Yunan, aliran-aliran falsafah sufistaiyyah, Socrates, Plato dan Aristotle pada zaman Yunani. Seterusnya kursus ini menganalisa kesan dan sumbangan falsafah Yunani ke atas falsafah Islam.